TÁJÉKOZTATÓ a Franciska Termény Input Kft. 2016. évi termeltetéséről

A termelőknek lehetőségük van, a termeltetési szerződés terhére műtrágyát, növényvédő szert, és vetőmagot vásárolni, ameddig hitelkeretüket ki nem merítik.
A hitelkeret összege a hektáronkénti bekötött terület nagyságától függ, amely terményenként változó összegű. Lejárati idejüket tekintve:
Árpa, búza, repce, tritikálé, zab, rozs, köles: 2016. július 30.
Napraforgó, kukorica: 2016. november 30.
Vásárolni a szerződés megkötését követően lehet a meghatározott keretösszeg terhére, szerződést kötni a következő év termeltetésére az októberi időszaktól, a biztosítás lezárásáig, április végéig van lehetőség.

A szerződés megkötéséhez szükségesek:

- a termelő pontos személyes adatai (név, cím, telefonszám, születési adatok, szem. ig. szám, adóazonosító, adószám, TAJ szám; és amennyiben van: regisztrációs szám, őstermelői igazolvány és betétlap)
- családi gazdálkodást igazoló okirat
- a lekötendő földterület adatai (földrajzilag hol található, fizikai blokk (MEPÁR) azonosító, helyrajzi számok, terület pontos nagysága, illetve a terület jogviszonyának adatai, saját-vagy bérelt).
- bérelt terület esetén bérleti szerződés másolat
- 2012-es, 2013-as, 2014-es és a 2015-ös adóbevallás

Minden területre, amelyet a termeltetésbe bevontak mezőgazdasági biztosítást kell kötni.
A földterületek mezőgazdasági biztosítása egyénileg is megköthető, 2016. április 15.-ig. Ebben az esetben a biztosítási kötvény másolatát, és az engedményezést a hitelkeret összegéig a Franciska Termény Input Kft. felé a szerződés mellé csatolni kell. Amennyiben a termelő ezt nem teszi meg, a Franciska Termény Input Kft. a biztosítást megköti.
A szerződésre számlázott árut a teljesítéstől számítva a lejárat idejéig kamat terheli, melynek mértéke 0,7%/hó.

A termeltetés megkötésével kapcsolatban bármilyen kérdéssel fordulhat:

Kiss Ágnes (termeltetési és biztosítási ügyintéző), kiss.agnes@franciskakft.hu, vagy személyesen a Franciska Termény Input Kft. telepi irodáiban munkatársainkhoz.

Megrendelőlap letölthető: