Alekszejev anatolij efimovics a magas vérnyomásról. mit kell inni a magas vérnyomásért


Tisztelettel ismerem el, hogy nem nekem, hanem éppen neki jutott osztályrészül, hogy megérintsék az elállatiasodásnak és a reményvesztettségnek azok a mélységei, amelyek felé a lágerélet lehúzott bennünket.

Varlam Salamov - franciskakft.hu - Free Download PDF

Kortársunk volt tehát, a legutóbbi hónapokig mégis szinte teljesen ismeretlen Magyarországon. Az as években legalább a alekszejev anatolij efimovics a magas vérnyomásról született verseit megismerhettük volna, de akkoriban ezeket háttérbe szorította az újonnan felfedezett — egyébként régen kivégzett — szovjet írók prózája.

Az ő életművük pedig, a dolog természetéből fakadóan, a máig hőskornak tekintett as évekhez kapcsolódott, minthogy a következő évtized elejétől már vagy az Írástudók árulására, vagy hallgatásra kényszerültek — esetenként egymás után erre is, arra is.

Tisztelettel ismerem el, hogy nem nekem, hanem ép- pen neki jutott osztályrészül, hogy megérintsék az elállatiaso- dásnak és a reményvesztettség- nek azok a mélységei, amelyek felé a lágerélet lehúzott bennün- ket. Kortársunk volt tehát, a legutóbbi hónapokig mégis szinte telje- sen ismeretlen Magyarországon.

S most, tíz évvel első Nyugaton kiadott orosz nyelvű kötete után a Junosztyban, a Novij mirben és más szovjet folyóiratok as számaiban egymás után bukkannak fel Varlam Salamov Kolimai elbeszélései.

Az írónak a dallamos nevű, de minden másnál félelmetesebb, lágert magába foglaló NKVD-birodalomban megélt személyes tapasztalatairól szóló mintegy történetéből esztétikailag is, társadalom-tudományiéig is egy nagyszabású mű körvonalai bontakoznak ki.

Az ben született író életét külső eseményeiben a rendkívüli kor határozta meg, amelyben felnőtt.

Magas vérnyomás ellen 6 megoldás

Tetteiben azonban — főleg mindabban, aminek megtételére alekszejev anatolij efimovics a magas vérnyomásról nem vállalkozott — legtöbb nemzedéktársánál meghatározóbbnak bizonyult a családi háttér. Salamov apja pravoszláv pap volt, félig zűrjén származék, papok, sámánok fia, kicsit sámán maga is. Rendkívüli tehetség, aki visszautasítván a Hittudományi Akadémián felajánlott helyet, tanítónő feleségével együtt az Amerikai Egyesült Államokba ment, pravoszláv misszionáriusnak.

Az északi Vologdában telepedett le, amelynek nagy történelmi és egyházi hagyományai mellett harmadik meghatározó jellegzetességét az adta, hogy a politikai száműzöttek városa volt.

  • Magas vérnyomás és vízi aerobik
  • Lehetséges-e vízi aerobik elvégzése hipertóniával
  • Tánc hipertónia kezelése
  • Kalcium antagonisták magas vérnyomás

A negyedik Vologda, Varlam Salamov kései önéletrajzi regényének címe annak a kisvilágnak a története, amely a nyolcadiknak, már Oroszországban született legkisebb fiút formálta.

A maga módján a pópa minden gyereke fellázadt az autoriter személyiség ellen. Az apa elleni lázadás Salamov későbbi életében a sorsukra hagyott szülők miatti kínzó lelkiismeret-furdalásban és… heves ateizmusban szublimálódott. S alekszejev anatolij efimovics a magas vérnyomásról vagyok rá, hogy 6 éves koromtól 60 éves koromig nem folyamodtam a segítségéhez sem Vologdában, sem Moszkvában, sem Távol-Északon. Varlam Salamov ezért elszegődött cserzőmunkásnak egy moszkvai bőrgyárba, s három évvel később, már fizikai munkásként, jelentkezett a jogi karra a felvételi előtt apja egész alekszejev anatolij efimovics a magas vérnyomásról térden állva imádkozott Vologdában….

S még sokkal inkább a főváros lázas politikai életében, ahol mindennap választania kellett: Buharin előadását hallgassa-e meg, vagy a varázslatos szónok Trockijét; valamelyik illegális anarchista kör ülésére menjen-e, vagy Mejerhold színházába, ahol a rendező Bugyonnij-sapkában, pisztollyal a kezében játszott elő; egy Fourier-ről szóló előadásra, vagy a párizsi kommün agg résztvevőjével szervezett találkozásra siessen; olvassa heves, kamaszos rajongásának tárgya, Larisza Alekszejev anatolij efimovics a magas vérnyomásról, a korán meghalt forradalmárnő írásait, vagy vegyen részt Lunacsarszkij népbiztosnak és Vvegyenszkijnek, a pravoszláv megújulási mozgalom radikális vezetőjének arról szóló vitáján, hogy Isten volt-e Jézus vagy sem… A lázas, pezsgő diákélet nem tartott sokáig.

A Lenin végrendelete című illegális kiadvány előkészítésében való részvétele miatt Varlam Salamovot A szovjet Legfelsőbb Bíróság Az egy hónapos vizsgálati fogságot Salamov magánzárkában töltötte a Butirki börtönben, amely előtt is politikaiak börtöne lévén, hatalmas könyvtárral rendelkezett — a nagy kiadók minden könyvből automatikusan és ingyen küldtek egyet a Butirkiba. A kihallgatások során Salamov megtagadta a vallomástételt.

enyhe magas vérnyomás tünetek

Varlam Salamov a Szolovki 4. Megismerte és meggyűlölte ezt a természet- és emberellenes világot, zártsága, titkossága és az olcsó munkaerő révén a sztálinizmus egyik legfontosabb majdani támaszát, amelynek legalább annyira böjt napok magas vérnyomás esetén köztörvényes elítéltek, mint a fegyveres őrök voltak az igazi urai.

A láger szervezett alvilága lett a főszereplője Salamov egy későbbi, máig publikálatlan prózai művének, a Viserai antiregénynek. A fiatal elítélt már ben, a Salamov ekkor a berjoznyikovói vegyi kombinát egyik irodájában kapott munkát, abban az intézményben, amelyet még elítéltként maga is épített. Salamov írni kezdett, cikkei, tárcái, elbeszélései jelentek meg. A régóta az éhhalál szélén vegetáló, vak apja, majd anyja halálával, a saját család alapításával, a társadalmi-irodalmi beilleszkedés gondjaival teli időszak öt évig sem tartott.

a magas vérnyomást az jellemzi

Ebben a képtelenségben jól tükröződik a sztálinizmus logikája. A váltakozó belügyi népbiztosok, ig Jagoda, majd Jezsov, től pedig Berija nevével számon tartott — sőt szembeállított — vészkorszakokban ugyanis végig töretlen lendülettel folyt a megtorlások társadalmi, intézményi, ideológiai — s mi több, jogi alapjainak megteremtése. Ez már nem a potenciális ellenzék néhány tíz- vagy százezer tagját érintette, hanem milliókat, hiszen ettől fogva az aratás után a szántóföldeken maradt maroknyi gabonaszem összeszedéséért is halálra ítélhettek valakit; számos ilyen esetről maradtak fenn adatok.

Egyenletesen nőtt az elítéltek száma is az országban. Mértéktartónak tekinthető számítások szerint ban még 30 en, ban több mint en voltak. Varlam Salamov ügyében ben már nem bíróság ítélkezett, hanem az A Különleges Tanács ülésein elvileg jelen kellett lennie a Szovjetunió főügyészének vagy helyettesének is.

Tevékenységének első hónapjaiban a testület, érdekes módon, ritkán hozott öt év kényszermunkánál súlyosabb ítéleteket. A különböző források szerint a politikai ügyek százaléka tartozott a Különleges Tanács hatáskörébe, s az ennek megfelelően futószalag-szérűén működött, 7-től 20 percig terjedő időt fordítván egy-egy ügyre, beleértve az ítélet legépelését és kihirdetését is. Már ha ki kellett hirdetni. A Különleges Tanács által elítélt foglyok eleve más elbírálás alá estek, mint azok, akiket bíróság elé állítottak.

Erről Moszkvában hozták a döntést, és az érdekeltekkel sok ezer kilométernyire az NKVD helyi megbízottja közölte, alkalomadtán.

a kontrollálatlan magas vérnyomás az

Varlam Salamov esetében erre tíz hónappal az ötéves büntetés lejárta után kerül majd sor. Magyarázatra szorul a fiatal író ítéletében szereplő furcsa rövidítés is.

A büntető törvénykönyv Nem csak mint Varlam Salamov elbeszéléseinek mindenkori szereplőivel, hanem mint a törvénybe foglalt törvénytelenség jogtörténeti ritkaságszámba menő példáival is, érdemes megismerkedni a leggyakoribbakkal. KRTD kontrrevoljucionnaja trockisztszkaja gyejatyelnoszty — ellenforradalmi trockista tevékenység; KRD kontrrevoljucionnaja gyejatyelnoszty — ellenforradalmi tevékenység; KRA kontrrevoljucionnaja agitacija — ellenforradalmi agitáció; ASZA antiszovjetszkaja agitacija — szovjetellenes agitáció; CSSZIR cslen szemji izmennyika rogyini — egy hazaáruló családtagja; PS podozrenyije v spionazse — kémgyanús ember SZOE szocialno opasznij element — társadalmilag veszélyes elem; SZVE szocialno vrednij element — társadalmilag kártékony elem stb.

Az Ítélet mindkét alkalommal kimondta, hogy a büntetést koncentrációs táborban, kényszermunkán kell letöltenie. Mindenki idekerült, akinek ügyét a Különleges Tanács tárgyalta, illetve akit-akár a bíróság, akár a Különleges Tanács — az Kolima, ahová Varlam Salamov több hetes szárazföldi, majd tengeri úton Egy Dalsztroj Kelet-Szibériai Építkezés nevű szervezet fogta össze tevékenységét; az as évek végétől azzal a feladattal hozták létre a Belügyi Népbiztosság kizárólagos felügyelete alatt, hogy a féleurópányi területen bármilyen áron, a bőségesen rendelkezésre álló emberéletet nem kímélve termelje ki az ország tervezett iparosításához nélkülözhetetlen aranyat.

Hihetetlen erővel indult meg a munka. Az odairányított rabok számáról ma még nincsenek hivatalos adatok, de azt a helyi választási névjegyzékekből tudjuk, hogy a szabad lakosság és között alekszejev anatolij efimovics a magas vérnyomásról nőtt.

Vizuális vegyület hipertóniához

A kitermelt arany és szén mennyisége állandó terjeszkedésre késztette a Dalsztrojt; Salamov odakerülése idején láger működött, amelyből 80 kifejezetten az arany- és szénbányákat látta el munkaerővel. Egy-egy lágerben két- és tízezer fő közön volt az elítéltek száma.

  • A refrakter hipertónia az
  • Capsicam magas vérnyomás
  • 6 recept a magas vérnyomás ellen
  • Stressz magas vérnyomás

A fokos fagyban órát dolgoztak naponta, 40 dekás kenyér-fejadaggal, délben és este híg levessel meg kásával. Bizonyos számításokkal rendelkezünk arról, hány elítélt életét, halálát követelte a valamennyi sztálini lágerrendszer közül a legszörnyűbbnek tartott Kolima. A hatalmas régió a szárazföldről a lágernyelvben: a Nagy Földről megközelíthetetlen volt a tajga miatt, ezért délről, az Ohotszki-tengeren szállították a Dalsztroj utánpótlását.

Előbb Vlagyivosztokból, majd amikor a háború kitörése után a várost hadikikötőnek minősítették, a közeli Nahodkából érkeztek a hajók a 80 elítélt befogadására épített tranzitlágerbe, Magadanba, a térség fővárosába.

Varlam Salamov - Kolima.pdf

A pokolban bűnösök bűnhődnek, vétkesek sínylődnek. A pokol az igazság győzelme, Kolima az abszolút rossz diadala volt. Salamov a Jogászok összeesküvése című elbeszélésében és néhány éve Nyugaton közreadott Rövid életrajzában is megírta, hogy mielőtt a jogászpert dűlőre vitték, vagyis a letartóztatott elítélteket! A biztos halál árnyékából menekült író a magadani tranzitláger tifuszkaranténjában ocsúdott fel.

Kolimán időközben véget magas vérnyomás a hörghurutból a Garanyin-ezredes nevével emlegetett korszak, amelynek során naponta nyilvánosan felolvasott többezres listák alapján folytatták a kivégzéseket.

Még világosabb lett. Kriszt semmit sem értett.

Vizuális vegyület hipertóniához

És a nyomozótiszt, anélkül, hogy Krisztre pillantott volna, azt mondta: Mind egy kaptafára csinálják. Nem értik, mit tesznek, és nem is érdekli őket. Sok társát agyonlőtték. Agyonlőtték a nyomozótisztet is. Kriszt azonban még mindig élt, és néha, legalább néhány évenként egyszer eszébe jutott a lángoló dosszié, a nyomozótiszt elszánt ujjai, amint széttépik Kriszt dossziéját, a pusztulásra ítéltnek nyújtott ajándékként attól, aki az ítéletet meghozza.

Ekkor bezárták a bányát, mert nem találtak benne szenet. Az elitéit innen — mint hitte, büntetésének utolsó hónapjaira — az észak-kolimai Arkagala szénbányába került, örült, mert nem mínusz ötven fokban, külszíni fejtésen, hanem a bánya mélyén kellett dolgoznia, s az őrség nem nagyon verte a rabokat, be se igen merészkedett a vajatokba.

Itt, Arkagalában érte az írót a háború kitörésének híre.

Ezer és ezer más rabtól eltérően ekkor már nem volt olyan naiv, hogy önként jelentkezzen a frontra, s ettől remélje a szabadulást. Valamennyi KRTD-s, aki így tett, előbb-utóbb úgyis megkapta a végzést, hogy a háború befejezéséig büntetése lejárta esetén sem szabadul; Salamovnak is a kezébe nyomtak egy ilyen sokszorosított végzést. Paradox módon kimaradt hát az orosz nép tudatát oly hosszú időre meghatározó alapélményből.

Először Dzselgalába, egy harmadik típusú büntetőtáborba szállították, Kolima ún. A vád ASZA, szovjetellenes agitáció volt, amely a Bunyin-változatot erősíti; emellett szól az is, hogy Salamov megőrizte az utókor számára a feljelentő, egy ismert moszkvai irodalmár nevét.

Salamov nyolc hó- napot töltött a tanfolyamon; ez az idő és a megszerzett egészségügyi képesítés mentette meg az életét. A gyógyítás pedig még az életnél is többet, az emberi méltóság visszaszerzésének lehetőségét jelentette számára. Minthogy nem hagyhatta el Kolimát, egy apró jakutiai településre költözött. Gyógyított és a lágerbarakkok, a fegyveres őrség, a szögesdrótok árnyékában óvatosan írni kezdett. Másokban általában előbb szólal meg a költő, s csak később, a poézist elnyomva, a prózaíró hangja.

Varlam Salamov - Kolima (hun).pdf

Salamov esetében fordítva történt: negyvenévesen formálódtak benne az első versek, afféle lírai napló, a megírhatatlan igazi helyett. A verseit tartalmazó két füzetet egy szabadságra utazó orvosnő titokban magával vitte Moszkvába, s nyarán Salamov felesége eljuttatta Borisz Paszternaknak. Az akkoriban különösen sok politikai elítéltet anyagilag, erkölcsileg támogató Paszternak júniusában hosszú, komoly, megrendült elemzést küldött válaszul Varlam Salamovnak.

Nagy pillanat volt ez a kolimai rab számára, aki tönkretett, meggyalázott élete egyetlen vigaszát és igazolását az irodalomban kereste. A két költő között nagyon orosz és nagyon költői levelezés kezdődött. Nem egyoldalú: Salamov rendre megkapta a Zsivago doktor készülő fejezeteinek kéziratát — egy-egy ilyen küldeményért néha másfél ezer kilométert utazón a tajgában és alapos szövegelemzéseinek nyomát nemrégiben kimutatták a regény utolsó fejezeteiben. Főleg nyelvhasználati, stiláris kérdésekben, de tartalmilag is: a fiatal nemzedéknek a háborúban tanúsítón hősiességéről, az árva-házakról, s persze a lágerekről Salamov számos olyan észrevételt tett, amelyet Paszternak figyelembe vett a szöveg végső változatánál.

Az utóbbi számára ez a kapcsolat az élettel egy jelentésű művészetet, az utolsó szalmaszálat jelentette. Pedig Paszternak kezdetben csak a kolimai verseket ismerhette, az elbeszélések csupán készülőiéiben voltak; legtöbbjük az ötvenes évek közepe és a hatvanas évek vége között keletkezett.

Varlam Salamov - Kolima (hun).pdf

Való igaz, hogy Kolima neve a művelt világban ma mindenekelőtt Varlam Salamov nevét idézi fel. Az író azonban nem egyedüli és nem is a legelső krónikása volt a Dalsztroj birodalmának. A kiszabadult vagy nagy ritkán megszökött egykori foglyok beszámolóiból a világ már a harmincas évek közepén megismerhette, de a fasizmus növekvő veszélyében, a népfront, a Spanyol Köztársaság céljainak bűvöletében nem akarta tudni az igazságot.

A második világháború után a lágerekből szabadult külföldiek egymás után kiadták emlékezéseiket, amelyek viszont már a hidegháború kontextusában kaptak más értékelést. Robert Conquest tudományos elemzést irt Kolimáról, s persze nem feledkezhetünk meg Alekszandr Szolzsenyicin alapművéről, a GULag szigetcsoportról sem, noha ő eleve leszögezte, hogy Alekszejev anatolij efimovics a magas vérnyomásról Salamov és a többi túlélő tanúságtétele miatt ezekről a lágerekről nem akar részletesen szólni.

Számos egykori szovjet fogoly memoárja — legalábbis hazájában — még szintén kiadásra vár. Varlam Salamov mindenki mástól eltérően azonban szépirodalmi műveket irt. A legtöbb kolimai elbeszélés főszereplője, néha résztvevőként, gyakrabban szemlélőként, az író alteregója.